برچسب: نقل احادیث

منع نقل حدیث از انگاره تا آگاهی

جدیدترین یادداشت حجت الاسلام محمدرضا جباران با عنوان منع نقل حدیث از انگاره تا آگاهی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی