برچسب: نقد و بررسی کتاب

نشست علمی نقد و بررسی کتاب علم اجتماعی اسلامی

نشست نقد کتاب «علم اجتماعی اسلامی، بازآفرینی نظریه استاد مطهری» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

روایت عاشورا در ژانر امنیتی در رمان همه نوکرها

نشست نقد و بررسی رمان «همه نوکرها» نوشته محمدرضا حدادپور جهرمی در راستای مجموعه نشست‌های «روایت داستانی از امر قدسی» برگزار شد.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب سوره آفلین

نشست علمی نقد و بررسی کتاب سوره آفلین نوشته آقای ابراهیم اکبری دیزگاه توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب همه نوکرها

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی با عنوان روایت داستانی از امر قدسی به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی نقد و بررسی کتاب شیرنشو

دومین نشست از سلسله نشست‌های روایت داستانی از امر قدسی با عنوان نشست نقد و بررسی کتاب شیرنشو برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی