برچسب: نظریه پردازی

آزاداندیشی، ضامن کارآمدسازی و کارآمدنمایی نظام حکمروایی

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد به مناسبت سالروز فرمان مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی، ارسال شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی