برچسب: نظام سازی

کرسی علمی- ترویجی نهاد سیاست کلی، ظرفی برای تحقق نظام سازی...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی تبیین منطق ساخت نظام‌سازی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی ساختاردهی مساله نظام‌سازی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ساختاردهی مساله نظام‌سازی" توسط گروه مدیریت اسلامی با...

برای حرکت به سمت نظام اسلامی از کجا شروع کنیم؟

کرسی علمی ترویجی «درآمدی بر مسأله نظام سازی» سه شنبه 16 اسفندماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی درآمدی بر مسأله نظام‌سازی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی