برچسب: نظام سازی

کرسی ترویجی ساختاردهی مساله نظام‌سازی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ساختاردهی مساله نظام‌سازی" توسط گروه مدیریت اسلامی با...

برای حرکت به سمت نظام اسلامی از کجا شروع کنیم؟

کرسی علمی ترویجی «درآمدی بر مسأله نظام سازی» سه شنبه 16 اسفندماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی درآمدی بر مسأله نظام‌سازی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

عبور از اجتهاد فردی و استفاده از نظرات کارشناسان جمعی از...

در راستای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر)، کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بايسته هاي نظام سازي در فقه سياسي شيعه» برگزار شد.

مساله مصلحت ورزی در نظام تصمیم گیری حکومت سلامی

برگزاری نشست علمی به همت گروه های سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

یادداشت هفته

نشست‌های علمی