برچسب: نظام اداری

جایگاه محوری مدیران در تحول نظام اداری

نوشتاری به قلم حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

کرسی ترویجی نظام‌سازی (شاخصه های توسعه مدل نظام اداری)

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام

کرسی علمی ترویجی «مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام» توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن مدیریت اسلامی...

کرسی ترویجی مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام

کرسی ترویجی مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام توسط گروه مدیریت پژوهشگاه برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی