برچسب: نشست علمی

نشست علمی ظرفیت‌های فلسفه اسلامی برای مطالعات نظری سایبر

برگزاری نشست علمی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی فقه سیاسی شیعه و ظرفیت ساختارسازی در نظام سیاسی...

نشست علمی در راستای همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر) برگزار می شود.

مساله مصلحت ورزی در نظام تصمیم گیری حکومت سلامی

برگزاری نشست علمی به همت گروه های سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

نشست علمی مسئله مصلحت ورزی در نظام تصمیم گیری حکومت اسلامی

برگزاری  نشست علمی با همکاری گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه

نشست علمی آینده پول؛ تحلیلی حرفه‌ای بر رمزارزها و بلاک‌چین برگزار...

برگزاری نشست علمی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی