برچسب: نشست علمی

نشست ملاحظات بنیادی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی برگزار شد

نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» با عنوان نشست "ملاحظات بنیادی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی" برگزار شد.

هوش مصنوعی و دین

نشست سوم از سلسله نشست‌های مرزهای دانشی- سیاستی الهیات و هوش مصنوعی به صورت مجازی برگزار شد.

هوش مصنوعی در حکمرانی به عنوان ابزاری برای کمک به تصمیم‌گیری...

نشست علمی «هوش مصنوعی و حکمرانی آینده» از سوی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی ذهن دیجیتال

برگزاری نشست علمی به مناسبت هفته پژوهش به صورت مجازی

اصول بنیادین در فلسفه حقوق خانواده در جایگاه غایات و اهداف...

نشست علمی با عنوان «جایگاه اصول و ارزش‌های بنیادین در فلسفه حقوق خانواده» توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به صورت حضوری برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی