برچسب: نامه رهبری

نشست تحلیل تمدنی نامه رهبری به دانشجویان حامی فلسطین برگزار می...

برگزاری نشست علمی توسط گروه علمی مطالعات تمدن نوین اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

گامی بلند برای تشکیل جبهه جهانی مستضعفین

گفتگوی روزنامه ایران با دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی