برچسب: میزگرد علمی

منشور روحانیت یکی از مهم‌ترین سندهای برجا مانده از امام راحل...

میزگرد علمی «واکاوی تاریخی منشور روحانیت امام خمینی(ره)» با حضور دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار شد.

میزگرد علمی با محوریت نکاح معاطاتی

میزگرد علمی با پنل های تخصصی با عنوان قواعد تحقق نکاح قانونی از دیدگاه اسلام و تحلیل فقهی حقوقی شیوه‌های نوین اجرای عقد برگزار می شود

میزگرد علمی بررسی ابعاد سلبی و ایجابی سیاستگذاری حوزه نخبگان در...

میزگرد علمی توسط مرکز رشد و تعاملات علمی ملی و بین‌المللی با همکاری گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌گردد

میزگرد علمی نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی برگزار می‌شود

میزگرد علمی “نخبگان، سرمایه طبیعی، الگوها و مهارت‌های اقتصادی (با تاکید بر اندرکنشِ سواد زیست‌بوم‌شناسی و زنجیره تامین)” در فضای مجازی برگزار می‌شود.

میزگرد علمی رابطه ایران و آمریکا؛ چالش‌ها و راهبردهای آینده برگزار...

از سلسله‌جلسات انتقال دانش و سیاست، میزگرد علمی به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی