برچسب: موسسه علوم انسانی

ضرورت تعاملات علمی- فرهنگی با نخبگان و مجامع علمی شبه قاره...

در راستای تعاملات علمی، هم اندیشی علمی با موضوع «تبادل نظر پیرامون ترجمه آثار» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی