برچسب: مهدی کاموس

مرزهای تخیل در داستان دینی مشخص شد

نشست علمی مرزهای تخیل در داستان دینی برگزار شد

نشست علمی بازخوانی شخصیت و شیوه حکومتی خاندان پهلوی

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان (جریان‌شناسی داستان‌های بلند انقلاب اسلامی) برگزار می‌شود.

انقلاب اسلامی یک جریان است، چون استمرار دارد

نشست علمی با موضوع «مؤلفه‌های اختصاصی گونه ادبیات داستان انقلاب اسلامی (چیستی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی)» برگزار شد.

نشست علمی مولفه‌های اختصاصی گونه‌ی ادبیات داستان انقلاب اسلامی

نشست علمی "مولفه‌های اختصاصی گونه‌ی ادبیات داستان انقلاب اسلامی (چیستی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی)" برگزار می‌شود.

ادبیات عامه‌پسند برشی از واقعیت‌های جامعه ماست

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همزمان با نمایشگاه مجازی کتاب تهران، گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی