برچسب: مهدی جمشیدی

اوصافِ اجتماعِ تمدّنی در خوانش هویّت‌اندیشانه

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

امکان‌های سوخته در سال پنجاه‌ و هفت

نوشتاری از مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

فلسفه فرهنگ در ایران با فقر ادبیات مواجه‌ است

نشست علمی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی اوصافِ اجتماعِ تمدنی در خوانش هویّت اندیشانه

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “اوصاف اجتماع تمدنی در خوانش هویّت اندیشانه” توسط گروه فرهنگ پژوهی...

نشست نقد و بررسی کتاب «علم اجتماعیِ اسلامی» برگزار شد

نشست نقد و بررسی کتاب «علم اجتماعی اسلامی، بازآفرینی نظریۀ استاد مطهری» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی