برچسب: مهدي کاموس

نشست چیستی، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان برگزار شد

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با عنوان چیستی، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان را برگزار نمود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی