برچسب: منطق فهم دین

اهمیت و ضرورت ارتقای منطق فهم احکام اسلامی

نوشتاری از حجت الاسلام عرب صالحی پیرامون اهمیت و ضرورت ارتقای منطق فهم احکام اسلامی

جهان کوانتومی، مجرای فاعلیت خدا

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “مکانیک کوانتومی و فاعلیت خدا“ توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی وجود پیشین قرآن و چگونگی آن از منظر عقل...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی

سروش از نص‌گرایی دینی و تجربه‌گرایی تا انکار علم دینی

نوشتاری از دکتر رمضان علی تبار با عنوان سروش از نص‌گرایی دینی و تجربه‌گرایی تا انکار علم دینی منتشر شد

الحاد مدرن چیست؟

یادداشتی از حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی