برچسب: مطالعات انقلاب

نشست علمی نظریه نظام انقلابی در گام دوم انقلاب

نشست علمی “ نظریه نظام انقلابی در گام دوم انقلاب” به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی چالش‌ها و چشم‌انداز تحقیقات کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری سومین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی مجازی با موضوع “چالش‌ها و چشم‌انداز تحقیقات کودتای سال ۱۲۹۹“

محمود مهام

استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: جامعه‌شناسی و جریان‌شناسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران دریافت...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی