برچسب: مسعود اسماعیلی

نقش و تأثیر معنویت و فرهنگ بر سلامت معنوی

سومین نشست از هشتمین همایش سلامت معنوی اسلامی با ارائه حجت‌الاسلام دکتر مسعود اسماعیلی برگزار شد.

فلسفه فرهنگ در ایران با فقر ادبیات مواجه‌ است

نشست علمی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات پژوهشگاه برگزار شد.

مشکل جهان اسلام در فهم فرهنگ، عدم شناسایی اسلام واقعی است

اولین نشست «فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی»، از سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام) برگزار شد.

مسئله‌سازی الهیات فمینیستی در الهیات جنسیتی اسلامی

کرسی علمی-ترویجی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات پژوهشگاه برگزار شد

مقایسه دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در باب فرهنگ

سخنرانی حجت الاسلام دکتر مسعود اسماعیلی رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی