برچسب: مسعود اسماعیلی

نقش شناخت در درک واقعیت و اثرگذاری تصرفات شناختی

نشست علمی «تصرف شناختی و تلاطمات اجتماعی» ذیل سلسله نشست‌های مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

نشست علمی تصرف شناختی و تلاطمات اجتماعی

نشست علمی “تصرف شناختی و تلاطمات اجتماعی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه در کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

دنیا‌شناسی با مقوله اخلاق ارتباط نزدیکی دارد

کرسی علمی ترویجی «مبانی هستی‌شناسانه اخلاق اسلامی» به همت گروه اخلاق و گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار شد.

حکمت عملی ملاصدرا همان فلسفه فرهنگ است

به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی- ترویجی با موضوع “فلسفه فرهنگ در حکمت متعالیه" برگزار شد

کرسی ترویجی فلسفه فرهنگ در حکمت متعالیه

به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی توسط گروه فرهنگ پژوهی و فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی