برچسب: مسئله شدگی در مسئله

نشست علمی مسئله شدگی مسئله در ادبیات داستانی دفاع مقدس

نشست علمی با عنوان «مسئله شدگی مسئله در ادبیات داستانی دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی