برچسب: مرکز ملی استاندارد ایران

نشست مشترک پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد ایران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ نشست مشترک پژوهشگاه و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف تعاملات علمی و پیوست نگاری...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی