برچسب: مرکز رشد و نوآوری

ضرورت و اهمیت بررسی فقهی و حقوقی مسئله توالی ژنتیکی و...

نشست علمی ابعاد فقهی-حقوقی تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش ژن در مواد غذایی توسط هوش مصنوعی برگزار شد

سیاستگذاری و هوش مصنوعی

بخش دوم نشست علمی سیاستگذاری و هوش مصنوعی: توضیح‌پذیری با ارائۀ حجت‌الاسلام علیرضا شهبازی روز شنبه 12 خرداد 1403 به صورت برخط برگزار شد.

دومین نشست علمی سیاستگذاری و هوش‌مصنوعیِ توضیح‌پذیر برگزار می شود

نشست علمی توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست سیاستگذاری و هوش مصنوعی توضیح‌‌پذیر برگزار شد

بخش اول نشست سیاستگذاری و هوش مصنوعی توضیح‌‌پذیر توسط هستۀ حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی ابعاد فقهی و حقوقی تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش...

پنجمین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی