برچسب: مرکز رشد و نوآوری

وضعیت هوش مصنوعی در شرکت‌های فناوری و روندهای آینده

پنجمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی توسط مرکز رشد و فناوری پژوهشگاه برگزار شد

ششمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی با موضوع ”داده‌های ترکیبی، حریم خصوصی و توضیح‌پذیری و انصاف هوش مصنوعی” برگزار می‌شود.

برگزاری چهارمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی

کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی توسط مرکز رشد پژوهشگاه برگزار شد

پنجمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

کارگاه دانش افزایی وضعیت هوش مصنوعی در شرکت‌های فناوری و روندهای آینده برگزار می شود

فهم‌پذیر بودن هوش مصنوعی شرط نهادینه شدن فضائل اخلاقی

سومین جلسه از کارگاه "دانش‌افزایی هوش مصنوعی" توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی