برچسب: مردم و حکومت

نقش مردم و حکومت از منظر حضرت امام خمینی(ره)

همزمان با سی امین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)، دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در یادداشتی به بررسی نقش مردم و حکومت از منظر امام خمینی (ره) پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی