برچسب: مردم سالاری دینی

مشارکت مردم جوهره مردم‌سالاری دینی است

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

انتخابات در امتداد مردم سالاری دینی است

سخنرانی حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در نشست علمی

هیچ تعارضی بین مردم سالاری و دین وجود ندارد

سخنرانی حجت الاسلام دکتر محمد ملک زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

مردم‌سالاری دینیِ پساانتخاباتیِ دولت سیزدهم

یادداشت مهدی جمشیدی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی و عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با موضوع مردم‌سالاری دینی.

تمایز انتخابات در نظم مردم سالاری دینی نسبت به سایر نظم...

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی