برچسب: مدیریت جهادی رهبری

مدیریت جهادی از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

یادداشت دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه با عنوان مدیریت جهادی از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی