برچسب: مدیریت تعارض

کرسی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی