برچسب: مدرنیسم

دین‌گریزی، ذات جریانات روشنفکری است

گفتگوی خبرگزاری فارس با دکتر مسعود فیاضی رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم “تجـدد” برگزار شد

نشست علمی با موضوع ”رویارویی ایرانیان با مدرنیسم "تجـدد" (پرسش از امکان مدرنیته اسلامی ایرانی)” توسط گروه فلسفه با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم “تجـدد” برگزار می‌شود

پیش‌نشست پانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه فلسفه و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی