برچسب: محمد قاسمی پور

بزرگترین کارکرد سینما، خلق رویاست!

یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور استاد محمد قاسمی‌پور برگزار شد.

شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان

یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

میزگرد نقد و بررسی آثار عباس کیارستمی

میزگرد نقد و بررسی آثار عباس کیارستمی با حضور اعضای شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ بهمن‌ماه جاری برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی