برچسب: محمد جعفری هرندی

کرسی ترویجی گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست علمی نقد کتاب مدرنیته از نگاه دین برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی ” نقد کتاب مدرنیته از نگاه دین” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در تهران برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی