برچسب: محمد تقی سهرابی فر

ذات‌مندی ارسطویی با دین ناسازگار است

کرسی “ گذر از ذات‌مندی ارسطویی به فطرت‌مندی قرآنی” توسط گروه کلام با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار شد.

سهرابی‌فر: شک در اعتقادات، کفرآور نیست

حجت‌الاسلام‌ محمدتقی سهرابی‌فر، عضو هیأت علمی گروه کلام پژوهشگاه با اشاره به تبلیغاتی که گاهی در مورد حکم ارتداد در اسلام بیان می‌شود به تبیینی درست از این مسئله پرداخت.

سهرابی‌فر: فطرت، طینت و ارتباط با جهانِ ماوراء مهمترین عوامل فعلیّت...

کرسی ترویجی “تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی در سالن فرهنگ پژوهشگاه در قم برگزار ‌شد

کرسی علمی تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "تفاوت انسان‌ها در انسان‌شناسی دینی”، توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

سهرابی‌فر: انقلاب اسلامی با هدف تطبیق و اجرای آموزه‌های دینی در...

نشست علمی با موضوع"انسان‌شناسی دینی در 40 سال گذشته در ایران و افق‌های پیش رو" توسط گروه کلام با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی