برچسب: محمدرضا کریمی قهرودی

نشست امنیت سایبر برگزار می‌شود

نشست "امنیت سایبر" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی