برچسب: محمدجواد فاضل لنکرانی

کتاب های فقهی شهید شیخ فضل الله نوری را قدر بدانیم

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی در همایش ملی شیخ شهید که توسط پژوهشگاه در...

دومین پیش‌اجلاسیه کرسی اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید برگزار...

پیش‌اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی «اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید» با حضور نظریه‌پرداز، سه تن از ناقدان و چهار تن از داوران دوشنبه 25 تیرماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی