برچسب: محمدجداری عالی

کرسی ترویجی جاودانگی انسان در قرآن و تاثیر آن در اهداف...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با همکاری گروه اخلاق پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی قواعد اولویت در تفضیل فاعلان اخلاقی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری محدود و مجازی

کرسی ترویجی الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی رابطه اخلاق و اقتصاد برگزار شد

کرسی علمی ترویجی رابطه اخلاق و اقتصاد بر اساس الگوی پیشنهادی نظام‌مندی معرفت‌های اقتصادی با ارائه دکتر علی‌اصغر هادوی‌نیا در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی