برچسب: مجازی شدن

بررسی الزامات مجازی‌سازی جمهوری اسلامی در عصر کرونا

نشست علمی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر...

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی، نشست علمی به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه و مجازی تحت نرم افزار اسکای روم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی