برچسب: مالکیت معنوی

کرسی واکاوی حق مولف آثار در کتابخانه‌ها و مرجعیت کتابخانه ملی...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مالکیت معنوی پژوهشگاه با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی