برچسب: فلسفه فقه نظام ساز

روش شهید صدر در کشف نظام قابل دفاع است

کرسی علمی با موضوع “بررسی ظرفیت منابع شریعت برای تأمین فقه نظام” توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار می‌شود.

همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز برگزار شد

به مناسبت سالروز جهانی فلسفه همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز “با تاکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر(ره)” با همکاری برخی نهادهای علمی و فرهنگی کشور برگزار شد.

جوهره فقه نظام‌ساز، ارتباطات و روابط و مناسبات است

سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه تهران و رئیس و موسس پژوهشگاه، در همایش ملی «فلسفه فقه نظام‌ساز»

بدون دست بردن در اصول فقه نمی توان فقه نظام ساز...

سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست در همایش ملی «فلسفه فقه نظام ساز»

کرسی ترویجی بررسی ظرفیت منابع شریعت برای تأمین فقه نظام

در راستای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر)، کرسی علمی برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی