برچسب: فلسفه فرهنگ

مهلت ارسال مقاله به همایش فسلفه فرهنگ تمدید شد

مهلت ارسال مقاله به همایش ملی فلسفه فرهنگ؛ با تأکید بر اندیشه امام خمینی ره و مقام معظم رهبری تا نیمه مردادماه سال جاری تمدید شد.

نشست علمی دلالت‌های نظریه اسلامی فرهنگ در موضوع هدایت خانواده و...

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

نشست علمی ماهیت فرهنگ در جامعه اسلامی و روش هدایت یا...

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

فرهنگ یک منظومه پیچیده و مرتبط است

دومین نشست «فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی»، از سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام) برگزار شد.

نشست علمی فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام): “فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی” برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی