برچسب: فلسفه ذهن

نشست علمی حیث التفاتی در فلسفه ذهن

برگزاری نشست علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی با همکاری گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه و موسسه فرهنگی هنری حکمت بالغه

نشست علمی آگاهی: فیزیک کوانتوم و فلسفه ذهن

برگزاری نشست علمی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

سلسله جلسات علمی تخصصی فلسفه ذهن برگزار می‌شود

موسسه بین‌المللی حکمت با همکاری قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه، سلسله جلسات فلسفه ذهن را برگزار می‌کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی