برچسب: فلسفه دین اسلامی

نشست علمی سیستم‌های التفاتی و ابزارانگاری دنیل دنت

نشست علمی توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

منظور از عشق الهی فقط ترک لذات مادی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین «ابوالفضل ساجدی» عضو شورای علمی قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه.

چرا قرآن در آیاتی، انسان را در سراشیبی سقوط معرفی می‌کند؟

مصاحبه حجت‌الاسلام ابوالفضل ساجدی، عضو شورای علمی قطب فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه با موضوع سراشیبی سقوط برای انسان از منظر قرآن کریم.

نشست علمی امکان فلسفه دین اسلامی

چهارمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان نشست “ امکان فلسفه دین اسلامی” تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

تفاوت میان فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای کمرنگ شده است

سومین پیش نشست علمی همایش فلسفه دین اسلامی با عنوان «تمایزات فلسفه دین اسلامی با فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی