برچسب: فرهنگ مقاومتی خانواده

نشست علمی فلسفه فرهنگ و فرهنگ مقاومتی خانواده

نخستین جلسه از پیش نشست‌های همایش فلسفه فرهنگ با موضوع “فلسفه فرهنگ و فرهنگ مقاومتی خانواده” در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی