برچسب: فرهنگ مشارکت

ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی– سیاسی

دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در یادداشتی به ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی– سیاسی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی