برچسب: فرهنگ عمومی

بی‌توجهی به گفتمان عمومی در باب حجاب ضعف رسانه ملی است

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مسعود اسماعیلی، عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه

جمشیدی: پشت پرده هیجان‌های کور خرید و کمرنگ شدن همدلی در...

به منظور بررسی عوامل زمینه ساز بروز رفتارهای غیرارزشی و فاقد تناسب با فرهنگ دینی بومی‌مان، مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به گفت وگو پرداخته‌است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی