برچسب: علی محمدی جورکویه

نشست علمی جرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسلام برگزار شد

نشست علمی جرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسلام با حضور حجت الاسلام علی محمدی جورکویه برگزار شد

جُرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسلام بررسی شد

نشست «جرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسلام» با حضور و سخنرانی حجت الاسلام علی محمدی جورکویه، استاد یار گروه فقه و حقوق به صورت مجازی برگزار شد.

لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی در ویروس کرونا بر اساس قاعده فقهی حریم...

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی در ویروس کرونا براساس قاعده حریم حمی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی در ویروس کرونا بر اساس قاعده...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب...

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه فقه و حقوق همایش به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی