برچسب: علی محمدی جورکویه

مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع “مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم...

نگاهی به پیشینه و علل وقوع قتل‌های ناموسی

نوشتاری از حجت الاسلام محمدی جورکویه پیرامون نگاهی به پیشینه و علل وقوع قتل‌های ناموسی

کرسی ترویجی مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه فقه وحقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی قتل فرزند توسط مادر در فقه امامیه

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری محدود

جرم شناسی جرایم خشونت بار خانوادگی

آشنایی با تازه ترین اثر در آستانه انتشار حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی