برچسب: علی اقاپیروز

نشست علمی مروری بر فلسفه مدیریت اسلامی بعد از انقلاب برگزار...

نشست علمی با موضوع ”مروری بر فلسفه مدیریت اسلامی(بعد از انقلاب)” توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی