برچسب: علوم انسانی اسلامی

فراخوان مقاله ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد

فراخوان مقالات ششمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی بخش کمیسیون تخصصی فلسفه و روش‌شناسی منتشر شد.

کرسی ترویجی قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

سنجش‌گری ظرفیت قابل توجه عقل است

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “کارکردهای معرفتی عقل در علوم انسانی اسلامی (با تأکید بر آیات قرآن) توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با مشارکت گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی کارکردهای معرفتی عقل در علوم انسانی اسلامی

کرسی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی به صورت مجازی

کرسی ترویجی برآیند اعتقاد قرآنی به جهان غیب در مولفه‌های علوم...

کرسی ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت انجمن علمی به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی