برچسب: علوم انسانی اسلامی

کرسی ترویجی روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط دبیرخانه همایش ملی علامه مصباح یزدی(ره)

کرسی ترویجی مبانی معرفت شناختی علوم انسانی با تأکید بر آرای...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی در راستای همایش ملی علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی

دومین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری برگزار می‌شود

«دومین همایش مجازی علوم انسانی-اسلامی پژوهش و فناوری» را در تاریخ ۲۰ لغایت ۲۵ آذر برگزار می‌شود.

نگرش سیستمی به علم دینی بر مبنای توحیدمحوری

نوشتاری از دکتر علی تبار با عنوان نگرش سیستمی به علم دینی بر مبنای توحیدمحوری منتشر شد

سیر تطور و تکامل فصلنامه کتاب نقد

گفتگویی با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی