برچسب: علم دینی

علم دینی؛ از خاستگاه علم‌شناختی تا دین‌شناختی

یادداشتی از دکتر رمضان علی‌تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

نگرش سیستمی به علم دینی بر مبنای توحیدمحوری

نوشتاری از دکتر علی تبار با عنوان نگرش سیستمی به علم دینی بر مبنای توحیدمحوری منتشر شد

سیر تطور و تکامل فصلنامه کتاب نقد

گفتگویی با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد منتشر شد

تبیینی از علم دینی در آینه قرآن

یادداشتی از دکتر رمضان علی‌تبارعضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

بررسی و نقد کتاب درآمدی بر مبانی کلامی علم دینی برگزار...

برگزاری نشست بررسی و نقد کتاب توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی