برچسب: عبدالوهاب فراتی

شهید رئیسی، پایه اصلی و اخلاقی دولت‌مداری در ایران بود

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

هم اندیشی علمی شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم برگزار...

برگزاری هم‌اندیشی علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی

طرح خاورمیانه جدید بعد از پاسخ ایران شکل می‌گیرد

گفتگو با دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

اندر احوالات فقه سیاسی در حوزه علمیه قم و نجف

گفتگو با دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه

هدف مقاومت اسلامی دفاع از مظلومان منطقه و جهان است

کرسی علمی- ترویجی “درآمدی بر نظریه مقاومت اسلامی(اصول،‌اهداف و راهبردها)” به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی