برچسب: عاشورا

سنگری: کربلا موزه نیست، آموزه است

دکتر محمدرضا سنگری، مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در گفتگویی، ابعاد گوناگونی از واقعه کربلا را بررسی کرده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی