برچسب: طاهره کلانکی

نیازمند نگاه های اندیشکده ای و پژوهشگاهی در حوزه عفاف و...

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

هم اندیشی مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت برگزار می شود

هم اندیشی علمی توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی