برچسب: شکری

کمری: ادبیات مقاومت درکنار ادبیات معاصر ساخته شده‌است

نشست نقد معرفت شناختی ادبیات جنگ / دفاع مقدس، با تکیه بر کتاب «پویه پایداری» روز سه‌شنبه مورخ 16 مردادماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی