برچسب: شهین اعوانی

سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی فیلم فلسفه برگزار...

 نشست نقد و بررسی فیلم «راه رفتن روی سیم» به کارگردانی دکتر احمدرضا معتمدی در ادامه سلسله نشست‌های نقد وبررسی فیلم-فلسفه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی