برچسب: شهدای خدمت

شهادت و خدمت، تعالی‌بخش آگاهیِ جمعی و اراده ملت

نوشتاری از دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

قدرت رئیس جمهور عزیز به اخلاقی است که مردم را جذب...

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی