برچسب: شخصیت قدسی

الگوهای قدسی داستانی باید باورپذیر باشند

گفتگو با احمد شاکری، عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه نویسنده و منتقد ادبی درباره نقش بسیج در ادبیات داستانی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی