برچسب: شبهات بزرگ حل ­ناشده

شبهات بزرگ حل‌ناشده و بحران‌های اجتماعی

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در خصوص مسائل اخیر کشور.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی